FORMA WYSTĄPIEŃ


 

Referaty

i1  sesja plenarna - limit czasowy 20 minut

i1  sesja problemowa - limit czasowy 15 minut 

i1  sympozjum odbywać się będzie w języku polskim

i1  w przypadku gości zagranicznych - wystąpienie w języku angielskim

i1  prezentacje multimedialne należy przygotwać w języku angielskim

i1  formy plików: PPT, ODP, PDF

 

Postery

i1  maksymalny format wydruku: A0 (118,9 x 84,1 cm)

i1  orientacja pionowa

i1  teksty należy przygotować w języku angielskim

i1  przygotwać należy wersję elektroniczną; formaty plików: JPG lub TIFF i PDF

i1  przewidujemy konkurs z nagrodami na najlepsze postery

 

Sesja komercyjna

i1  prezentacja multimedialna  - limit czasowy 10 min

i1  pokaz praktyczny (czas pokazu do ustalenia)

i1  stałe stoisko w czasie trwania Sympozjum

i1  umieszczenie logotypu firmy na stronie internetowej i w dokumentach sympozjalnych