REJESTRACJA


 

Zgłoszenie Udziału w Sympozjum Polarnym możliwe jest wyłącznie za pomocą
formularza elektronicznego (rejestracja).

Abstrakty wystąpień i posterów należy zgłaszać w języku polskim i angielskim
(maks. do 300 słów) w terminie do 18 kwietnia 2016 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ostatecznej formy wystąpienia
(referat lub poster).