PROGRAM


 

program 2 pl 

 

8 CZERWCA (ŚRODA)

10:00 –  18:00    Rejestracja

11:00 – 16:00    Warsztaty APECS Polska; sala 301D (III piętro)

15:15 – 18:00    Spotkania: KBP PAN i PKPol; sala 122D (I piętro)

16:00 – 17:00    Spotkania i sesja informacyjna SCAR; Aula WNoZiGP

18:00 – 18:30    Dojazd na miejsce spotkania, autobus sympozjalny,
                               zbiórka - parking przed budynkiem Wydziału NoZiGP

18:30 – ....            Ice breaker - Dworek Kościuszków (Ogród Botaniczny UMCS)

9 CZERWCA (CZWARTEK)

08:30 –                Rejestracja

09:00 – 09:20    Uroczyste otwarcie Sympozjum; aula WNoZiGP

09:30 – 11:00    Sesja plenarna (I)  4 referaty, 20 min.; aula WNoZiGP
      09:30 – 10:50 (referaty)
      10:50 – 11:00 (dyskusja)

11:00 – 11:20    Przerwa kawowa

11:20 – 12:50    Sesja plenarna (II)  4 referaty, 20 min.; aula WNoZiGP
      11:20 – 12:40 (referaty)
      12:40 – 12:50 (dyskusja)

12:50 – 13:10    Przerwa kawowa

13:10 – 14:45    Sesja plenarna (III)  4 referaty, 20 min.; aula WNoZiGP
      13:10 – 14:30 (referaty)
      14:30 – 14:45 (dyskusja)

14:45 – 16:00    Obiad

16:00 – 17:00    Sesja posterowa; hol, III pietro, blok D

17:00 – 19:00    Sesja jubileuszowa: 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS; aula WNoZiGP

19:00 – 20:00    Dojazd na miejsce spotkania, autobus sympozjalny,

                               zbiórka - parking przed budynkiem Wydziału NoZiGP

20:00 ….           Uroczysta kolacja; na patio Klasztoru o. Dominikanów, Stare Miasto,
                               ul. Złota 9

10 CZERWCA (PIĄTEK)

09:00 – 10:40    Trzy równoległe sesje problemowe 6 referatów, 15 min
      09:00 – 10:30 (referaty)
                                 Sesja (I) - KRIO; aula WNoZiGP
                                 Sesja (II) - OCEAN; sala 301D (III piętro)
                                 Srsja (III) - SPOŁ/POLIT; sala 122D (I pietro)

      10:30 – 10:40 (dyskusja)

10:40 – 11:00    Przerwa kawowa

11:00 – 12:40    Trzy równoległe sesje problemowe (IV, V, VI)  6 referatów, 15 min.
      11:00 – 12:30 (referaty)
                                 Sesja (IV) - METEO/HYDRO; aula WNoZiGP
                                 Sesja (V) - EKO; sala 301D (III piętro)
                                 Srsja (VI) - GEO I; sala 122D (I pietro)

      12:30 – 12:40 (dyskusja)

12:40 – 13:45    Obiad

13:45 – 15:25    Dwie równoległe sesje problemowe (VII, VIII)  6 referatów, 15 min.
      13:45 – 15:15 (referaty)
                                 Sesja (VII) - BIOL/ŚRODOW; sala 301D (III piętro)
                                 Sesja (VIII) - GEO II; aula WNoZiGP

      15:15 – 15:25 (dyskusja)

15:25 – 15:45    Przerwa kawowa

15:45 – 17:25    Dwie równoległe sesje problemowe (IX, X)  6 referatów, 15 min.
      15:45 – 17:15 (referaty)
                                 Sesja (IX) - MAGN/GEOL; aula WNoZiGP
                                 Sesja (X) - BIOL/GEO III; sala 122D (I piętro)

      17:15 – 17:25 (dyskusja)

17:30 – 18:30    Zebranie otwarte Klubu Polarnego PTGeogr.; aula WNoZiGP
18:30 – …           Uroczyste zamknięcie Sympozjum

11 CZERWCA (SOBOTA)

08:00 – 15:00    Wycieczka „Lublin i okolice” - zbiórka przed budynkien WNoZiGP