PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


 

       9 CZERWCA (CZWARTEK)                                                                                                                                                  

 

08:30 –                Rejestracja

09:00 – 09:30    Uroczyste otwarcie Sympozjum

 

09:30 – 11:00    Sesja plenarna (I) 

Miejsce obrad:                    Aula WNoZiGP

Przewodniczący sesji:      Jacek Jania

09:30 09:50    Jan Marcin Węsławski
                              
Dwa arktyczne fiordy - jeden podgrzany
                               Two arctic fjords, one warmed up

09:50  10:10    Piotr Owczarek
                              
Sygnały klimatyczne i pozaklimatyczne zapisane w danych
                               dendrochronologicznych wzdłuż arktycznego transektu Abisko-Tromsø
                              – Wyspa Niedźwiedzia - Spitsbergen
                               Climatic and non-climatic signals recorded in dendrochronological data along
                               the Arctic transect Abisko/Tromsø – Bear Island - Spitsbergen

10:10 10:30    Małgorzata Korczak-Abshire
                              
Wykorzystanie bezzałogowych samolotów do prowadzenia
                               interdyscyplinarnego monitoringu ekosystemów antarktycznych
                               Application of UAVs for conducting interdisciplinary monitoring of Antarctic
                               ecosystems

10:30 10:50    Monika Kusiak
                              
Mobilizacja radiogenicznego ołowiu i zafałszowane wieki Hadeiku
                              (Antarktyda Wschodnia)

                               Ancient Pb mobilization and spurious Hadean ages in East Antarctica

10:50 – 11:00    Dyskusja

 11:00 – 11:20    Przerwa kawowa

  11:20 – 12:50    Sesja plenarna (II) 

Miejsce obrad:                    Aula WNoZiGP

Przewodniczący sesji:      Piotr Głowacki

11:20 11:40    Ireneusz Sobota
                               Współczesne zmiany wybranych elementów kriosfery północno-
                               zachodniego Spitsbergenu

                               Contemporary changes of selected components of cryosphere of north-
                               western Spitsbergen

11:40 12:00    Witold Szczuciński
                              
Globalne i regionalne znaczenie fiordów na przykładzie fiordu Hornsund
                               Global and regional importance of fjords – insights from studies of
                               Hornsund Fjord

12:00 – 12:20    Mateusz Strzelecki
                              
Młot, igła i stara skała – badania nad ewolucją wybrzeży skalnych
                               w klimatach polarnych
                               Hammer, needle and old rock – studies of rock coast evolution in polar
                               climates

12:20 – 12:40    Mariusz Grabiec
                              
Rzeźba podlodowcowa i zmiany geometrii systemu lodowców łączących
                               Sørkappland i Ziemię Torella (południowy Spitsbergen)
                               Subglacial topography and geometry changes of glacial system connecting
                               Sørkapp Land and Torell Land (S Spitsbergen)

12:40 – 12:50    Dyskusja

 12:50 – 13:10    Przerwa kawowa

  13:10 – 14:45    Sesja plenarna (III) 

Miejsce obrad:                    Aula WNoZiGP

Przewodniczący sesji:

13:10 – 13:30    Krzysztof Migała
                              
Polskie badania śnieżne na Svalbardzie w kontekście badań
                               międzynarodowych

                               Polish snow studies on Svalbard in the context of international research

13:30 – 13:50    Oskar Głowacki
                              
Wykorzystanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodowców
                               uchodzących do morza

                               Application of passive underwater acoustics in the study of marine-terminating
                               glaciers  

13:50 – 14:10    Wojciech Majewski
                              
Otwornice spod lodowca szelfowego a historia deglacjacji Antarktyki
                               Foraminifera from below ice shelf and Antarctic deglaciation history

14:10 – 14:30    Krzysztof Kubiak
                              
Odbudowa rosyjskiej obecności militarnej w Arktyce
                               The rebuilding of Russian military presence in the Arctic

14:30 – 14:45    Dyskusja

14:45 – 16:00    Obiad

16:00 – 17:00    Sesja posterowa - hol, III piętro, blok D

17:00 – 19:00    Sesja jubileuszowa: 30-lecie Wypraw Polarnych UMCS (Aula WNoZiGP)

19:00 – 20:00     Dojazd na miejsce spotkania, autobus sympozjalny,

                               zbiórka - parking przed budynkiem Wydziału NoZiGP

20:00 ….           Uroczysta kolacja - na patio Klasztoru o. Dominikanów na Starym Mieście,
                                 ul. Złota 9