WYDAWNICTWA


 

Planowane jest wydanie tomu streszczeń referatów i posterów – Book of abstracts.
Zgłoszone referaty będą podstawą do przygotowania artykułów naukowych, które na wstępnym etapie zostaną poddane weryfikacji przez Komitet Naukowy Sympozjum.

Prace będą mogły być opublikowane w następujących czasopismach, znajdujących się na listach A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

i1  Polish Polar Reseach (lista A; 20 pkt.; IF: 2014 - 1,275)

i1  Oceanological and Hydrobiological Studies (lista A ; 15 pkt.; IF: 2014 - 0,670)

i1  Polish Journal of Soils Science (lista B ; 14 pkt.)

i1  Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN (lista B ; 11 pkt.)

i1  Annales UMCS, sectio B (lista B ; 9 pkt.)

i1  Landform Analysis (lista B ; 8 pkt.)

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej selekcji zgłoszonych artykułów oraz do zasugerowania czasopisma, w którym praca będzie mogła być opublikowana.
Po uzgodnieniu z autorem, artykuł zostanie skierowany do odpowiedniej Redakcji, która podejmie ostateczną decyzję.
Termin nadsyłania manuskryptów: 30 września 2016 r.