KOSZTY UCZESTNICTWA


 

Opłata konferencyjna dokonana do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

· 500,- zł – normalna

· 350,- zł – doktoranci i studenci

Opłata konferencyjna dokonana po 30 kwietnia 2016  r. wynosi:

· 600,- zł – normalna

· 400,- zł – doktoranci i studenci

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, obiady, udział w Ice-breaker
i uroczystej kolacji.

 

Inne koszty:

· 25,- zł – koszt wycieczki

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski,

al. Kraśnicka 2cd

20-718 Lublin

Bank Pekao S.A., 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311

NIP PTG 525-15-75-166

W tytule przelewu należy podać: „2016/Sympozjum Polarne, imię i nazwisko"